Choď na obsah Choď na menu
 


Doľany

26. 8. 2009

Kostolík sv. Leonarda

Púte sa konajú v šiestu nedeľu po Veľkej noci.

 

Najstarším objektom na pahorku je  kaplnka sv. Leonarda. Väčšinou sa uvádza, že je zo 14. storočia, no jej klenba ju radí až do prelomu 15. a 16. storočia. V 17. storočí bola ku nej pristavaná kaplnka sv. Floriána. Kaplnka sv. Leonarda zaujme jednak svojím barokovým oltárom z polovice 18. storočia so sochou svätého Leonarda a s reliéfom korunovania Panny Márie, no najmä svojou neskorogotickou sieťovou klenbou s nádhernými svorníkmi a tiež jaskyňou, ktorá je zakomponovaná do objektu. Tá sa môže spájať s pustovňou, na ktorú odkazuje jednak patrocínium kaplnky, ale aj písomné zmienky o tunajšej pustovni. Od 18. storočia sa ku kaplnke konajú púte, vždy šesť týždňov po Veľkej noci. Sv. Leonard , ktorému je kaplnka zasvätená, bol franský šľachtic z 5. storočia, ktorý sa zastával zajatcov a neskôr sa stal pustovníkom. Jeho atribútom je teda čierny pustovnícky odev, ale aj reťaze, ktoré odkazujú na zajatcov, o ktorých sa staral.
Zo severnej strany je ku kaplnke sv. Leonarda pristavaná kaplnka sv. Floriána, ochrancu pred požiarom. Postavili ju v 17. storočí a z roku 1891 je jej oltár. Má zaujímavú klenbu – je to typ valenej klenby so styčnými, teda dotýkajúcimi sa lunetami, s vytiahnutými hrebienkami. Táto kaplnka má na východnej strane neskorogotický portál tvaru oslieho chrbta. Pôvodne bol asi osadený do niektorej steny kaplnky sv. Leonarda a až neskôr portál premiestnili na dnešné miesto. Z juhu je ku tomuto celku pristavaná kaplnka Lurdskej Panny Márie z konca 19. storočia a vtedy vznikol aj mohutný neogotický portál a konštrukcia striešky nad ním s vyrezávanými trámami a s liatinovým stĺpikom.  

 

Obrázok

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvária a Kaplnka sv. Šebastiána

Pobožnosti krížovej cesty sa konajú v šiestu sobotu po Veľkej noci a na Veľký piatok.

 

Zaujímavým celkom je kopček v obci priamo nad kostolom. Od kostola ku jeho vrcholu vedie krížová cesta z prelomu 19. a 20. storočia. Jej autorom je Szilárd Varday, riaditeľ umelecko-priemyselnej školy v Pešti, ktorý staval aj kaplnku na cintoríne v neďalekej Častej. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty, vystavané z červených a žltých glazovaných tehál, sú prevedené v duchu neogotiky. Krížovú cestu ukončuje súsošie Kalvárie na vrchole pahorku, za ktorým stojí kaplnka sv. Sebastiána z roku 1708. Kalvária je z roku 1738 a pozostáva z troch kamenných krížov s Kristom a dvoma lotrami.

 

Obrázok